Powrót

1300. Żydzi w Kowalu

Grant dla Fundacji Ari Ari na projekt upamiętnienia społeczności żydowskiej Kowala

Fundacja Ari Ari planuje upamiętnienie społeczności żydowskiej i przywrócenie dziedzictwa żydowskiego Kowala, zarówno w przestrzeni miasta, jak i pamięci lokalnej społeczności. W tym celu zostanie przeprowadzony cykl spotkań, na które złożą się warsztaty z m.in. historii społeczności żydowskiej w Polsce i w Kowalu, warsztaty tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz warsztat fotograficzno-filmowy poświęcony zagadnieniu audiowizualności w pracy z dziedzictwem kulturowym. Kolejnym etapem będą prace mające na celu uporządkowanie i udokumentowanie pozostałości dziedzictwa żydowskiego w Kowalu.

Dokonana zostanie również inwentaryzacja, dokumentacja i porządkowanie cmentarza żydowskiego, połączone z warsztatami integracyjnymi dla mieszkańców (poświęconymi m.in. tworzeniu dokumentacji cmentarza, podstawowej dokumentacji fotograficznej i opisowi kartograficznemu terenu). Całość projektu zostanie zwieńczona przygotowaniem i uroczystym odsłonięciem tablicy i instalacji składającej się z 1300 kamiennych i drewnianych elementów upamiętniających żydowską społeczność Kowala. Tytuł projektu nawiązuje do ostatniego wpisu w księdze meldunkowej z 1941 roku – informacje o obywatelach miasta Kowal „wyznania mojżeszowego” kończą się na liczbie 1300.