Powrót

Upamiętnienie ofiar Zagłady z dnia 19.08.1942 roku w Mszanie Dolnej tablicą z imionami, nazwiskami i wiekiem zamordowanych

Grant dla Fundacji Sztetl Mszana Dolna na budowę granitowej tablicy upamiętniającej Żydów z Mszany Dolnej

Na początku tego roku przy wsparciu grantu przyznanego przez Komisję Grantową im. Jana Jagielskiego w 2021 roku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, potomków mszańskich Żydów i wielu prywatnych darczyńców Fundacja Sztetl Mszana Dolna odnowiła istniejący tam od lat 50. XX wieku pomnik oraz zamontowała granitowe słupki oddzielające faktyczne miejsce spoczynku od pozostałego terenu. Podczas tych działań Fundacja doszła do wniosku, że należałoby podjąć jeszcze jedno bardzo ważne zadanie upamiętnienia zamordowanych tam 19 sierpnia 1942 roku 881 osób imiennie, by przywrócić w ten sposób godność ofiarom. Upamiętnienie w formie granitowej tablicy zostanie umiejscowione za już istniejącym pomnikiem i będzie zawierało imiona, nazwiska i wiek zamordowanych w tym miejscu Żydów.