Powrót

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej

Grant na VII Szczekociński Festiwal
Kultury Żydowskiej „Yachad-Razem”.

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yachad-Razem” zrodził się
z potrzeby przypomnienia mieszkańcom o wielokulturowości Szczekocin oraz o obecności w tym mieście żydowskiej społeczności, która przed wojną stanowiła 50% jego mieszkańców. Większość Żydów ze Szczekocina została zamordowana w obozie zagłady w Treblince. Festiwal ma na celu ich upamiętnienie, a także propagowanie idei dialogu międzykulturowego i tolerancji.

Po raz pierwszy Festiwal odbył się w 2008 roku. 6 lipca 2014 roku, dzięki wsparciu m.in. Stowarzyszenia ŻIH, miała miejsce VII edycja Festiwalu.

Festiwal w skrócie:

 

 

O Festiwalu pisali:

http://www.sztetl.org.pl/he/article/szczekociny/20,-/22235,ii-szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-yahad-razem-/

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/608601,szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-przywracaja-pamiec-o-zydach,id,t.html

http://tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=19899

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych