Powrót

Warsztaty edukacyjne o przedwojennej i powojennej społeczności żydowskiej Breslau/Wrocławia dla wrocławskich uczniów

Grant dla Fundacji Urban Memory na realizację projektu „Warsztaty edukacyjne o przedwojennej i powojennej społeczności żydowskiej Breslau/Wrocławia dla wrocławskich uczniów”

Projekt edukacyjny EDUK II Fundacji Urban Memory jest kontynuacją projektu warsztatów dla dzieci i młodzieży dofinansowanych w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia w 2021 roku. Drugi cykl spotkań odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. Potrzeba realizacji warsztatów w tej właśnie szkole wynika z tego, że to jej uczniowie zniszczyli nagrobki na cmentarzu żydowskim przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Rok szkolny 2022/2023 będzie ostatnią szansą, aby dotrzeć z programem do tej grupy odbiorców, zanim ukończą szkołę.

Szkoła Podstawowa nr 118 wyszła z inicjatywą i zwróciła się do podmiotów zewnętrznych z prośbą o zorganizowanie warsztatów antydyskryminacyjnych. Przewagą scenariusza Fundacji jest włączenie do zajęć wizyty na cmentarzu żydowskim. Zostanie on również uzupełniony o escape room związany z tematyką warsztatów. Escape room urozmaici warsztaty i pozwoli uczniom na przeżycie głębszego doświadczenia, które zapamiętają na dłużej niż tradycyjne zajęcia. Celem projektu jest poprawa ogólnej świadomości na temat kultury żydowskiej oraz przekazanie młodym wrocławianom wiedzy o wkładzie wrocławskich Żydów we współtworzenie i kształtowanie miasta.