Powrót

Weekend z Kulturą Żydowską

Grant dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na realizację projektu „Weekend z Kulturą Żydowską”

Przed wojną w Rymanowie żyło około dwa tysiące Żydów – stanowili niemal połowę ludności miasta. Od 13 lat obchodzone są tam Dni Pamięci Żydowskiej, lecz w ich programie brakuje oferty dla młodzieży, która nie posiada wiedzy o historii lokalnej społeczności żydowskiej, jako że w szkołach nie naucza się historii regionu. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie chce to zmienić poprzez zorganizowanie szeregu działań: konferencji edukacyjnej dla młodzieży z miasta i okolic, której celem będzie przekazanie wiedzy na temat kultury i historii żydowskiej społeczności Rymanowa, gry terenowej „Śladami Żydów rymanowskich”, a także wieczoru szabatowego, w ramach którego przygotowane zostaną tradycyjne żydowskie potrawy. Ich degustacja odbędzie się na rymanowskim rynku, przy dźwiękach muzyki, a spotkanie będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców.