Powrót

Wielokulturowość w szkole

Grant dla szkoły podstawowej nr 166 im.
Żwirki i Wigury w Warszawie na realizację
projektu „Wielokulturowość w szkole”.

Projekt „Wielokulturowość w szkole” ma na celu integrację środowisk różnych kultur poprzez poznanie tradycji, kultury i języka określonej grupy społecznej. Do szkoły uczęszczają dzieci, których rodzice pochodzą z różnych krajów europejskich, azjatyckich i afrykańskich.
W roku szkolnym 2014/15 prowadzone są systematyczne i otwarte zajęcia języka hebrajskiego oraz zajęcia dotyczące tradycji i kultury żydowskiej. Spodziewanym efektem realizacji projektu jest zaszczepienie postawy szacunku człowieka do człowieka, czyli poszanowania jego odmienności, w tym odmienności kulturowej. www.sp166.waw.pl

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 14 000 złotych