Powrót

Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz” (kwartalnik) w 2019 r.

Grant dla Stowarzyszenia Midrasz na realizację projektu: „Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz” (kwartalnik) w 2019 r.”.

W roku 2019 Stowarzyszenie „Midrasz” planuje publikację czterech numerów kwartalnika „Midrasz”, datowanych: wiosna, lato, jesień, zima, każdy po 100 stron materiału. Poza zmianą częstotliwości ukazywania się pisma, wymuszonej sytuacja finansową Stowarzyszenia, utrzyma on swój charakter monograficzny. Każdy z numerów będzie poświęcony wybranej dziedzinie z zakresu kultury i historii Żydów, a skonstruowany na zasadzie almanachu społeczno-kulturalnego. W każdym numerze pisma znajdują się recenzje wartościowych książek, wywiady, fragmenty literatury, eseje i artykuły publicystyczne, poświęcone bieżącym zagadnieniom, zwłaszcza z zakresu stosunków polsko-żydowskich. Jak dotychczas, pismo zamierza reagować na problemy mniejszości żydowskiej w Polsce, propagować dialog polsko-żydowski, patronować rozmaitym imprezom kulturalnym, wydawnictwom książkowym i inicjatywom naukowym, które maja na celu prezentację kultury żydowskiej.

Tekst: Stowarzyszenie Midrasz

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych.