Powrót

Zagłada żydowskich cmentarzy

Grant na wydanie książki „Zagłada żydowskich cmentarzy” Krzysztofa Bielawskiego

Książka Krzysztofa Bielawskiego „Zagłada żydowskich cmentarzy”, wydana przez Towarzystwo „Więź”, to pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia destrukcji cmentarzy żydowskich w Polsce. Autor podjął się w nim przedstawienia przebiegu, przyczyn oraz wskazania sprawców tego procesu. Opisał również reakcje Żydów i Polaków na dewastację i niszczenie cmentarzy. Książka zdobyła w 2020 roku szereg nagród i wyróżnień.