Powrót

Zielony pamiętnik

Grant dla Muzeum w Gliwicach na realizację projektu „Zielony pamiętnik”

Wystawa czasowa Muzeum w Gliwicach pt. Zielony pamiętnik opowie o historii niezwykłego znaleziska – pamiętnika, w którym kilkadziesiąt kobiet, polskich Żydówek, złożyło w 1945 roku swoje podpisy, daty urodzin, adresy, życzenia, fotografie, kiedy rozstawały się, aby rozpocząć nowe życie. Pamiętnik należał do urodzonej w Będzinie Frajndli Telner, ocalałej z obozu Ravensbrück, która wraz z innymi więźniarkami została uratowana podczas akcji humanitarnej Szwedzkiego Czerwonego Krzyża w 1945 roku. Wpisy w niewielkim pamiętniku są być może ostatnim świadectwem przyjaźni tych kobiet. Twórcy wystawy planują odtworzyć ich losy, a także przedstawić tło historyczne wydarzeń, w których uczestniczyły. Wystawa po raz pierwszy pokaże pamiętnik szerokiej publiczności, a także podejmie próbę rekonstrukcji historii autorek i przedstawi zjawisko pomocy niesionej więźniom obozów koncentracyjnych, w szczególności kobietom. Niewielkich rozmiarów pamiętnik będzie punktem wyjścia do opowieści o autorkach, nazistowskim obozie koncentracyjnym, kobietach, które do niego trafiły, a także o mało znanej historii szwedzkiej akcji humanitarnej i jej skutkach. Wystawie będą towarzyszyć zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, a także kieszonkowa publikacja formą nawiązująca do oryginalnego pamiętnika.