Powrót

Żydowski ślad w naszym mieście

Grant dla Stowarzyszenia Kulturalny Punkt Zapalny na realizację projektu „Żydowski ślad w naszym mieście”

„Żydowski ślad w naszym mieście” to projekt mający za zadanie upamiętnienie Żydów mieszkających w Słupsku przed II wojną światową. Ustawienie dwóch tablic informacyjnych w miejscach, gdzie kiedyś stały synagogi, oraz wmurowanie trzech „cegiełek pamięci” przed budynkami, w których mieszkali przed wojną Żydzi, ma przypomnieć współczesnym mieszkańcom miasta o jego żydowskiej historii. Projektowi będzie towarzyszyć komponent edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, dzięki któremu młodzież dowie się o dawnych mieszkańcach miasta.