Powrót

Dokumentacja grobów wojennych

Dofinansowanie projektu Fundacji Zapomniane: „Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja”.

Celem projektu wspartego przez Stowarzyszenie ŻIH było stworzenie szczegółowej i uporządkowanej bazy danych o mogiłach wojennych Żydów zamordowanych w masowych i pojedynczych egzekucjach
w czasie Holocaustu, przebieg egzekucji, a także odtworzenie przebiegu likwidacji społeczności żydowskich w miejscowościach Miechów
i Radecznica.

W ramach projektu stworzona została baza danych o 11 żydowskich mogiłach wojennych. Wyselekcjonowano, spisano i zarchiwizowano zeznania naocznych świadków Holocaustu ze zgromadzonych materiałów filmowych, nagrań audio, zdjęć i notatek.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 10 000 złotych