Powrót

Żydzi w kulturze muzycznej na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Wsparcie wydania publikacji „Żydzi
w kulturze muzycznej działający na
ziemiach polskich w XIX i XX w.”

Wydawnictwo autorstwa prof. Leona Tadeusza Błaszczyka jest efektem jego ponad 50-letniej pracy, badań w archiwach Polskich i zagranicznych, licznych wywiadów z żyjącymi jeszcze wówczas artystami, ich rodzinami i przyjaciółmi. Słownik zawiera ponad 1500 haseł. Oprócz haseł biograficznych, w słowniku znalazły się hasła rzeczowe dotyczące instytucji, w których działalności muzyka odgrywała istotną rolę (szkoły muzyczne, orkiestry, chóry, zespoły kameralne, teatry muzyczne, synagogi, towarzystwa kulturalno-oświatowe) oraz hasła zbiorcze poświęcone wykonywanym zawodom (kantora, kapelmistrza wojskowego, krytyka i recenzenta muzycznego, producenta i sprzedawcy instrumentów muzycznych oraz gramofonów i płyt, wydawcy i księgarza muzycznego itd.).

Osobne hasła poświęcono też niektórym, szczególnie licznym rodom muzyków. Oprócz muzyków, którzy działali na ziemiach dawnej „Rzeczypospolitej obojga narodów” uwzględniono też osoby działające w innych krajach Europy, a także na innych kontynentach, jeśli pochodzili z ziem polskich oraz tu rozpoczynali naukę i zawodową działalność muzyczną, niezależnie od tego, gdzie się urodzili (dotyczy to zwłaszcza Żydów rosyjskich, którzy wskutek ograniczenia prawa do zamieszkania na terenie Rosji, a następnie nasilających się pogromów, przybywali do Królestwa Polskiego).

Nie ma na rynku europejskim analogicznej publikacji, obejmującej tak szeroki obszar (ziemie polskie w XIX i XX wieku to cały obszar Polski przedrozbiorowej) na przestrzeni dwóch wieków.

Osoby zainteresowane nabyciem słownika proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia: biuro@szih.org.pl

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysokość wkładu własnego: 47 820 złotych