Powrót

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

W 2017 roku zespół kilkudziesięciu polskich tłumaczy i edytorów, historyków, socjologów i językoznawców pod redakcją naukową prof. Tadeusza Epszteina zakończył wieloletnią pracę nad wydaniem 37-tomowej pełnej edycji Archiwum Ringelbluma. Trwały także prace nad jej tłumaczeniem na język angielski. Drukiem ukazał się pierwszy tom: „Warsaw Ghetto. Everyday Life” pod redakcją dr Katarzyny
Person.

W pracowni digitalizacji Instytutu specjaliści zeskanowali dokumenty Archiwum. Następnie zostały one udostępnione na portalu Delet. Słowo „delet” po hebrajsku oznacza „drzwi”. Otworzyliśmy je szeroko. Dziś każdy może obejrzeć świadectwa zachowane w Archiwum. Portal umożliwia zalogowanym użytkownikom pracę z wykorzystaniem udostępnionych zasobów, a dzięki interaktywnym narzędziom także tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych — lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Portal Delet jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2016–2018.

Świadectwa zachowane w Archiwum może obejrzeć każdy, zaś zalogowani użytkownicy mają możliwość pracy z wykorzystaniem udostępnionych zasobów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Projekt digitalizacji materiałów – CBJ

Centralna Biblioteka Judaistyczna jest portalem internetowym, który prezentuje zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w postaci cyfrowej.