Powrót

Dofinansowanie konserwacji zachowawczej albumu “Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej w Warszawie”

Projekt realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny którego celem była konserwacja zachowawcza albumu “Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej w Warszawie” wchodzącego w skład kolekcji Archiwum Ringelbluma, wspisanego w 1999 roku przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego “Pamięć świata”.

Projekt realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny którego celem była konserwacja zachowawcza albumu “Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej w Warszawie” wchodzącego w skład kolekcji Archiwum Ringelbluma, wspisanego w 1999 roku przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturalnego “Pamięć świata”.

http://www.jhi.pl/blog/2014-10-10-judenrat-okiem-satyryka

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6 000 złotych