Powrót

Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce

Ponad 30 lat pracy, 45 tysięcy kart dokumentacyjnych, 40 tysięcy fotografii, kilkadziesiąt metrów bieżących dokumentów.

Setki tysięcy osób na całym świecie czekają na udostępnienie tego olbrzymiego, dotąd zgromadzonego w teczkach i skoroszytach archiwum w internecie.

W 2017 roku zostało opracowane i udostępnione około 3000 zdjęć dokumentujących stan zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci,
a także spisano dokumentację dotyczącą zabytków i miejsc pamięci
w polskich miastach oraz żydowskich cmentarzy w Warszawie.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja projektu. Prace zostały wsparte grantem przyznanym przez Komisję Grantową Stowarzyszenia ŻIH w 2018 roku.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.