Powrót

„Drzewo życia”

Opowieść o wielokulturowej Łodzi, autorstwa Chavy Rosenfarb, opublikowano po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz.

W 1985 roku książka ukazała się w przekładzie angielskim. W 2015 roku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana wydało tom I powieści, traktujący o łódzkich Żydach w przededniu i w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej, o ich życiu codziennym i stosunkach międzyludzkich
w ekstremalnych sytuacjach. Grant przyznany przez Stowarzyszenie ŻIH zabezpieczył finansowanie drugiego tomu powieści.

Projekty
„Przywróćmy pamięć”

Ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Muzeum POLIN.

Bal purimowy

Doroczne wydarzenie organizowane
jest od kilku lat przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce we współpracy z Muzeum POLIN.

„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”

Rocznik wydawany jest przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.