Powrót

Konserwacja zasobów muzealnych ŻIH

Konserwacja części zasobów muzealnych Żydowskiego Instytutu Historycznego wspierana jest przez nasze Stowarzyszenie od 2013 roku.

Od 2013 roku Stowarzyszenie wspiera proces konserwacji części zasobów muzealnych w Żydowskim Instytucie Historycznym poprzez granty przyznawane w konkursach grantowych SŻIH. Więcej informacji o poszczególnych projektach można znaleźć tutaj.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.