Powrót

„Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy”

Publikacja poświęcona będzie historii
i znaczeniu ulicy Nalewki. To rodzaj hołdu
oraz księga pamięci po miejscu, które
przed wojną stanowiło istotę jidyszkajtu.

Dzisiaj niemal nic nie zostało, nie licząc krótkiego, zaledwie dwustumetrowego fragmentu dawnej ulicy Nalewki, noszącej zresztą
już inną nazwę – Bohaterów Getta.
W książce „Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy” obok licznych archiwalnych fotografii pochodzących ze zbiorów instytucji z kraju
i ze świata zamieszczony zostanie cykl esejów historycznych, kulturoznawczych i antropologicznych autorstwa cenionych ekspertów: varsavianistów, badaczy kultury jidysz oraz naukowców zajmujących się dziejami warszawskiego getta. W publikacji znajdą się nieprezentowane wcześniej zdjęcia (wyjątkiem była plenerowa wystawa „Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy” z 2017 roku, która stała się inspiracją do publikacji). Zobaczymy na nich codzienne życie na ulicy Nalewki przed
II wojną światową, jak również ulicę w okresie okupacji niemieckiej
(w tym życie na Nalewkach w czasie funkcjonowania getta warszawskiego, aż po jego brutalną pacyfikację) i morze ruin po wojnie.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.