Powrót

„Przywróćmy pamięć”

Ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Muzeum POLIN.

Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich
w Polsce. Młodzi ludzie są zachęcani do odkrywania wielokulturowej historii swoich miejscowości, żydowskiej kultury i tradycji oraz przywracania tej wiedzy lokalnej społeczności. Projekt wspiera samodzielne inicjatywy uczniów mające chronić dziedzictwo żydowskie
i angażujące mieszkańców we wspólne działania.

Projekty
Bal purimowy

Doroczne wydarzenie organizowane
jest od kilku lat przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce we współpracy z Muzeum POLIN.

„Drzewo życia”

Opowieść o wielokulturowej Łodzi, autorstwa Chavy Rosenfarb, opublikowano po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz.

„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”

Rocznik wydawany jest przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.