Powrót

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Dofinansowaliśmy działalność
statutową Stowarzyszenia.

Dofinansowaliśmy działalność statutową Stowarzyszenia, którego członkami są kombatanci żydowscy z czasów II wojny światowej oraz osoby skrzywdzone w czasie II wojny światowej.

Projekty
„Przywróćmy pamięć”

Ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Muzeum POLIN.

Bal purimowy

Doroczne wydarzenie organizowane
jest od kilku lat przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce we współpracy z Muzeum POLIN.

„Drzewo życia”

Opowieść o wielokulturowej Łodzi, autorstwa Chavy Rosenfarb, opublikowano po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz.