Powrót

„Studia Judaica”

Wsparliśmy prace nad tomem
40 i 41 półrocznika „Studia Judaica”
pod redakcją prof. Marcina Wodzińskiego.

Pismo jest wydawane od 1997 roku przez zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PTSŻ). Jest otwarte dla autorów publikacji
w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich
i judaistycznych, w tym z dziedziny historii, literatury żydowskiej, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa.

Projekty
„Przywróćmy pamięć”

Ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Muzeum POLIN.

Bal purimowy

Doroczne wydarzenie organizowane
jest od kilku lat przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce we współpracy z Muzeum POLIN.

„Drzewo życia”

Opowieść o wielokulturowej Łodzi, autorstwa Chavy Rosenfarb, opublikowano po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz.