Powrót

„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”

Rocznik wydawany jest przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Nasze Stowarzyszenie wsparło prace nad vol. 11, 12 i 13. Pisma naukowe Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN są w całości poświęcone tematyce związanej z Zagładą. Są adresowane nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Holokaustem, lecz także do studentów
i wszystkich zainteresowanych tym tematem. W skład redakcji kierowanej przez prof. Barbarę Engelking, wchodzą wybitni historycy zajmujący się zagadnieniem Zagłady w swojej pracy badawczej.

Projekty
„Przywróćmy pamięć”

Ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Muzeum POLIN.

Bal purimowy

Doroczne wydarzenie organizowane
jest od kilku lat przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce we współpracy z Muzeum POLIN.

„Drzewo życia”

Opowieść o wielokulturowej Łodzi, autorstwa Chavy Rosenfarb, opublikowano po raz pierwszy w 1972 roku w języku jidysz.