Powrót

Punkty odniesienia. Współtworzenie drewnianych macew z lokalną społecznością

Grant dla Fundacji Zapomniane na projekt „Punkty odniesienia. Współtworzenie drewnianych macew z lokalną społecznością”

Projekt Fundacji Zapomniane zakłada przeprowadzenie pięciu warsztatów dla młodzieży (w wieku 14–17 lat) łączących nowe technologie z tradycyjnym rzemiosłem, lokalną historią i edukacją na temat Zagłady. Zostaną przeprowadzone w pięciu miejscowościach, w których przed wojną żyła społeczność żydowska i w których znajdują się ich nieoznaczone i nieupamiętnione miejsca pochówku. Wspólne tworzenie podczas warsztatów drewnianej macewy i oznakowanie grobu ma na celu włączenie społeczności lokalnej w proces upamiętnienia tych miejsc oraz kształtowanie aktywnych postaw dbałości o nie. W tym celu Fundacja Zapomniane, we współpracy z Creative Coding LAB na Uniwersytecie SWPS, stworzyła własne przenośne narzędzie (wykorzystujące głowicę laserową i autorskie oprogramowanie), pozwalające na tworzenie inskrypcji do drewnianych macew w terenie, podczas pracy warsztatowej, zarówno według tradycyjnego projektu inskrypcji używanego przez Fundację, jak i według projektu uczestników warsztatów (np. ręcznie pisanej przez dzieci lub młodzież). Uczestnicy warsztatów zapoznają się z lokalną historią Zagłady, zostaną wprowadzeni w podstawy ręcznej obróbki drewna oraz w działanie lasera, po czym wspólnie zaprojektują i wykonają drewniane znaczniki, którymi oznakują miejsce pochówku.

Czytaj więcej
Umieszczenie/Ekspozycja macew na cmentarzu żydowskim w Trzemesznie oraz oznakowanie i upamiętnienie cmentarza

Grant dla Fundacji „Kierunek Kultura” na realizację projektu przeniesienia macew na cmentarz w Trzemesznie

Pamięć miasta – spacer performatywny

Grant dla Fundacji Performa na realizację projektu „Pamięć miasta – spacer performatywny”

Wyniki konkursu grantowego w ramach drugiego naboru w 2019 r.

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpatrzyła w dniu 4 października 2019 r. wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego ogłoszonego dnia 17 czerwca 2019 roku, i zdecydowała o przyznaniu dofinansowania: