Powrót

Shanah Tovah 5780!

Dobrego i słodkiego Nowego 5780 Roku
– Zarząd i Zespół Stowarzyszenia!

Kartka pocztowa, koniec XIX/początek XX wieku. Ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Wielka Synagoga na Tłomackiem została otwarta 26 września 1878 roku na Rosz Haszana. Była dumą mieszkańców Warszawy wyznania mojżeszowego. Zaprojektowany przez Leandro Marconiego budynek był największą ówczesną synagogą na świecie.