Powrót

Składki członkowskie

Informacja dla członków Stowarzyszenia.

Drodzy członkowie,

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest jedną z najstarszych organizacji dbających o historię i kulturę Żydów polskich. Wspieramy kilkadziesiąt projektów i organizacji rocznie, w tym także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Trzeba jednak pamiętać, że tym co wyróżnia nasze Stowarzyszenie (a przy tym jest naszą wielką siłą) są jego członkowie. Nasze Stowarzyszenie jest tworzone przez ludzi, którzy nie tylko pomagają Zarządowi w realizacji celów statutowych, ale tworzą środowisko, które uwiarygadnia wszelkie nasze działania. Dziękuję za to naszym wszystkim Członkom.

Z początkiem nowego 2023 roku serdecznie zachęcamy do terminowego opłacania składek członkowskich, które wynoszą 30 zł rocznie.

Wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce nr 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (Bank Pekao SA).

W tytule przelewu proszę o wpisanie: Składka członkowska „imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka”.

Będziemy wdzięczni za uregulowanie również ewentualnych zaległości, a w razie pytań proszę o kontakt na adres biuro@szih.org.pl.