Powrót

Stanowisko Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dn. 18.02.2019 dotyczące wyboru dyrektora Muzeum POLIN

Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia ŻIH z dnia 18 lutego 2019 r.

W związku z upływającą kadencją prof. Dariusza Stoli, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jako inicjator powstania muzeum, od długiego czasu dąży do porozumienia się z współzałożycielami Muzeum POLIN – Miastem Stołecznym Warszawą oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zapewnienia ciągłości pracy instytucji i wyboru dyrektora.

Umowa założycielska Muzeum POLIN oraz jego statut zakłada, że wybór dyrektora następuje w drodze jednomyślnej decyzji wszystkich współzałożycieli. W duchu umowy założycielskiej w dniu 23 stycznia 2019 r. doszło do trójstronnego spotkania, w którym udział wzięli: V-ce Premier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotr Gliński, Prezydent m. st. Warszawy – dr Rafał Trzaskowski oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Piotr Wiślicki. W wyniku rozmów uzgodniono, że nowy dyrektor zostanie wyłoniony na zasadzie otwartego konkursu, w którym każdy ze współzałożycieli będzie posiadał równoważny wpływ na skład komisji konkursowej, a regulamin konkursu zostanie ustalony na podstawie trójstronnych negocjacji.

W związku z krótkim terminem, jaki pozostał do zakończenia obecnej kadencji dyrektora Muzeum POLIN, Piotr Wiślicki wspólnie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim zaproponowali, że do czasu wyboru nowego dyrektora, prof. Dariusz Stola zostanie powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Muzeum. Wszystkie strony biorące udział w spotkaniu wyraziły zrozumienie dla tej propozycji uznając, że jest to rozwiązanie dające gwarancję stabilności i niezakłóconej kontynuacji wszystkich rozpoczętych programów i projektów Muzeum. Wiedząc, jak delikatną materią jest historia polsko-żydowska, uważamy, że tak ważne stanowisko może piastować jedynie osoba z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, legitymująca się doskonałą znajomością historii oraz ciesząca się międzynarodowym autorytetem.

Liczymy, że wszystkie ustalenia podjęte na spotkaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru dyrektora Muzeum POLIN pozostają w mocy i wszyscy współzałożyciele będą kontynuować dialog prowadzący do jak najszybszego wyboru najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN.

 

Piotr Wiślicki

Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce