Powrót

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2023

W niedzielę 21 maja 2023 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które w tym roku było zgromadzeniem nie tylko sprawozdawczym, ale i wyborczym.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2027. Wybrany został również skład Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w spotkaniu i w wyborach. Składamy również podziękowania członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Poniżej prezentujemy skład nowo wybranych władz Stowarzyszenia. 

Zarząd:

1. Kamila Dąbrowska

2. Joanna Fikus 

3. Zuzanna Hertzberg

4. Maciej Kozłowski 

5. Agnieszka Markiewicz 

6. Marek Nowakowski

7. Jan Ordyński 

8. Dariusz Stola

9. Marian Turski 

10. Piotr Wiślicki 

11. Kristof Zorde 

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Piotr Wiślicki został wybrany przewodniczącym, Joanna Fikus wiceprzewodniczącą, Jan Ordyński sekretarzem, a Marek Nowakowski skarbnikiem.

Komisja Rewizyjna: 

1. Maciej Antosik 

2. Justyna Kobos 

3. Piotr Kowalik

4. Robert Supeł

5. Zbigniew Sztranc

Sąd Koleżeński: 

1. Jacek Kozłowski

2. Stanisław Krajewski 

3. Andrzej Krawczyk

4. Jarosław Szczepański 

5. Małgorzata Wołyńska 

Na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego Stanisław Krajewski został wybrany przewodniczącym, Małgorzata Wołyńska wiceprzewodniczącą, a Jarosław Szczepański sekretarzem.

Gratulujemy wszystkim wybranym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i życzymy, by rozpoczęta kadencja 2023-2027 była czasem dalszego rozwoju Stowarzyszenia, nowych możliwości i aktywnego współdziałania z dotychczasowymi i nowymi partnerami.