Powrót

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH 2018

6 czerwca br. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Ostania środa była ważnym dniem dla Stowarzyszenia ŻIH. Coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia to nie tylko dzień, gdy Zarząd ma okazję do przedstawienia swoich dokonań, wysłuchania opinii Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków Stowarzyszenia, ale to również wspaniała okazja do spotkania się w grupie przyjaciół i porozmawiania na dowolne tematy dotyczące spraw Stowarzyszenia.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe. Cieszy nas przede wszystkim wysoka frekwencja – pojawiło się ponad 70 osób. Ta liczba świadczy o tym, jak ważna jest działalność Stowarzyszenia. Wszyscy chcieli dowiedzieć się, czym zajmowało się Stowarzyszenie w 2017 roku.

Spotkanie poprowadzili wspólnie Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ŻIH oraz Michał Majewski, Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia ŻIH. Uczestnicy zebrania mieli okazję wysłuchać sprawozdań merytorycznych, zawierających informacje o współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, w tym informacje o wyjątkowym programie Oneg Szabat, koordynowanym przez Krzysztofa Rozena, Członka Zarządu Stowarzyszenia ŻIH i Jolantę Hercog, Zastępcę Dyrektora, Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Marta Wróbel, Dyrektor ds. rozwoju, opowiedziała o działalności fundraisingowej i pracy z darczyńcami, natomiast Joanna Fikus, Członek Zarządu Stowarzyszenia ŻIH i Przewodnicząca Komisji Grantowej, podsumowała działalność Komisji Grantowej, która w roku 2017 dofinansowała 16 projektów.

Ponadto głos zabrali między innymi przedstawiciele organizacji partnerskich Stowarzyszenia: prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum POLIN oraz Jolanta Hercog z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach zeszłego roku. Pierwszym z nich było ogłoszenie nowego statutu Muzeum POLIN, który potwierdza uprawnienia Stowarzyszenia ŻIH jako współzałożyciela  w stosunku do Muzeum. Drugim było podpisanie umowy depozytowej z Żydowskim Instytutem Historycznym, która potwierdziła status zbiorów należących do Stowarzyszenia, tym samym zabezpieczając je jako dziedzictwo narodu żydowskiego.

W dalszej części Sławomir Różański, który w marcu br. odszedł ze stanowiska Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia ŻIH, przedstawił sprawozdanie o stanie finansów Stowarzyszenia. Jego prezentację można podsumować jednym zdaniem – Stowarzyszenie od kilku lat ma dobrą i stabilną sytuację finansową. Pani Marta Zemka, biegła rewident z firmy KPMG, która odpowiadała za badanie sprawozdania finansowego naszej organizacji za rok 2017 potwierdziła, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, a księgowość prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa. Także Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ŻIH pod przewodnictwem Marka Nowakowskiego nie miała zastrzeżeń do pracy Stowarzyszenia w roku 2017. Warto również wspomnieć, że w roku 2017, w stosunku do roku poprzedniego, przeznaczyliśmy o około 30% więcej środków na realizację projektów, przy czym koszty operacyjne Stowarzyszenia pozostały na niezmienionym poziomie. Wszelkie szczegóły omówionych działań są dostępne w raporcie Stowarzyszenia za rok 2017, który otrzymali członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Raport ten już niedługo będzie również dostępny w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej www.szih.org.pl. Po jednomyślnym podjęciu uchwał przyjmujących sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz zatwierdzającej wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2018, rozwinęła się interesująca dyskusja dotycząca zarówno nowych potencjalnych pól działalności Stowarzyszenia, jak i sposobów aktywizacji jego członków.

Powinniśmy także wspomnieć o piśmie, które na ręce Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia ŻIH złożył pan Albert Stankowski.  Dotyczy ono jego wkładu w projekt portalu Wirtualny Sztetl, którego był pomysłodawcą i wieloletnim koordynatorem. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiać wszelkie wątpliwości zawarte w rzeczonym piśmie.

Podsumowując tegoroczne Walne Zgromadzenie możemy śmiało powiedzieć, że było ono naszym wielkim sukcesem, zarówno pod względem frekwencji, jaki i nastroju, który panował na sali. Jesteśmy dumni, że możemy liczyć na tak duże wsparcie naszych członków i przyjaciół.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi sprawozdaniami, które dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Sprawozdania”.

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | 22-26 sierpnia | Kazimierz Dolny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską odbędzie się między 22 a 26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym