Powrót

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną

Za nami kluczowe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

W niedzielę 19 maja 2019 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Nie było to jednak zwyczajne spotkanie. W tym roku kończy się kadencja dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które wyznaczały kierunki działania i rozwoju naszego Stowarzyszenia od 2015 roku, dlatego podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023.

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w spotkaniu i w wyborach. Biorąc pod uwagę niedzielny termin Walnego Zgromadzenia i bogaty program obrad, niezmiernie cieszy nas bardzo wysoka frekwencja wynosząca prawie 100 osób.

Serdeczne podziękowania składamy członkom ustępującego Zarządu i ustępującej Komisji Rewizyjnej, którzy społecznie, poświęcając swój wolny czas, spotykali się regularnie aby omawiać najważniejsze sprawy dotyczące Stowarzyszenia.

Poniżej prezentujemy skład nowo wybranych władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

1.       Joanna Fikus

2.       Marian Turski

3.       Piotr Wiślicki

4.       Marek Nowakowski

5.       Agnieszka Milbrandt

6.       Maciej Kozłowski

7.       Jolanta Żyndul

8.       Alicja Mroczkowska

9.       Kamila Dąbrowska

10.   Jan Jagielski

11.   Zuzanna Hertzberg

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu, Piotr Wiślicki został wybrany Przewodniczącym.

Komisja Rewizyjna:

1.       Sławomir Różański

2.       Piotr Rytka-Zandberg

3.       Justyna Kobos

4.       Maciej Antosik

5.       Krzysztof Czajka-Kalinowski

Na pierwszym posiedzeniu nowej Komisji Rewizyjnej, Sławomir Różański został wybrany Przewodniczącym.

Gratulujemy wszystkim wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej i życzmy, by rozpoczęta kadencja 2019-2023 była czasem dalszego rozwoju Stowarzyszenia, nowych możliwości i aktywnego współdziałania z dotychczasowymi i nowymi partnerami.