Powrót

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ŻIH

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.30 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zaprasza do udziału w sprawozdawczym  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ŻIH, które dbędzie się ono w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.30 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie w sali Pomnikowej (na parterze, za Centrum Informacyjnym i sklepem).

W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia ŻIH ustalił na godzinę 17.45 tego samego dnia.

Materiały, tj. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia w budynku przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie po uprzednim umówieniu się (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie minionego roku – Przewodniczący Zarządu SŻIH.
  3. Wystąpienia przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich.
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok
  5. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok – Przewodniczący Komisji.
  7. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok – uchwały Walnego Zgromadzenia.
  8. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok – uchwała Walnego Zgromadzenia.
  9. Wolne wnioski.

 

Zaproszenie w wersji pdf: ZAPROSZENIE WALNE 2018

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | 22-26 sierpnia | Kazimierz Dolny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską odbędzie się między 22 a 26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym