Powrót

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia uhonorowany w Lublinie

14 stycznia 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia Marianowi Turskiemu Medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska i Medalu 700-lecia Miasta Lublin.

Z inicjatywą uhonorowania Redaktora wystąpił Wydział Politologii biorąc pod uwagę między innymi wieloletnią współpracę Redaktora w ramach kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera.

Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, czyli “zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, przyznawany jest przez Senat UMCS jako forma wyrażenia wdzięczności i uhonorowania wieloletniej współpracy z uczelnią. Jako członek kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera (od 2012 r.), sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z uczelni w redakcji swojego pisma.Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (UMCS), m.in. przy wydawaniu książek.

Gratulujemy serdecznie uhonorowanemu.

Zarząd i Zespół Stowarzyszenia ŻIH.