Powrót

Wręczenie Medali “Powstanie w Getcie Warszawskim”

19 kwietnia 2022 r., w 79. rocznicę powstania w getcie warszawskim, wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej mieliśmy przyjemność po raz pierwszy współorganizować wręczenie Medali “Powstanie w Getcie Warszawskim”.

Laureaci Medalu "Powstanie w Getcie Warszawskim" wraz z Kapitułą

Odznaczenie to od blisko 30 lat przyznawane jest przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów osobom zasłużonym dla dialogu polsko-żydowskiego, a w szczególności zaangażowanym w upamiętnianie historii i kultury Żydów polskich, walkę przeciw antysemityzmowi, nacjonalizmowi, homofobii lub innym negatywnym postawom wobec innych mniejszości, informowanie o prawdzie na temat prześladowań i dyskryminacji Żydów w czasie Zagłady jak również po tym okresie, ochronę miejsc pamięci, promocję kultury polskich Żydów.

W tym roku powołana przez obydwie organizacje Kapituła Medalu złożona z przedstawicieli żydowskich organizacji społecznych nagrodziła 12 osób: Patrycję Dołowy, Annę Grużlewską, Andrzeja Kirmiela, Maję Kleczewską, Tomasza Kuncewicza, Ilonę Massalską, Wilhelma Sasnala, Wojciecha Smarzowskiego, Magdalenę Smoczyńską, Ewę Spaczyńską, Tamarę Włodarczyk oraz Hannę Węgrzynek.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w czasie II Wojny Światowej jest organizacją skupiającą najstarsze pokolenie Żydów mieszkających w Polsce. Przez blisko 30 lat Kombatanci uhonorowali Medalem kilkaset osób – działaczy społecznych, naukowców, dziennikarzy i polityków. Wśród nich  m.in.: Jana Jagielskiego, Feliksa Tycha, Tadeusza Mazowieckiego, Icchaka Rabina i Billa Clintona.

Kapitułę Medalu “Powstanie w Getcie Warszawskim” tworzą Marian Kalwary (Stowarzyszenie Żydów Kombatantów), Marian Turski (Stowarzyszenie Żydów Kombatantów), Piotr Wiślicki (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce), Artur Hofman (TSKŻ), Aleksandra Leliwa-Kopystyńska (Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu), Michael Schudrich (Gmina Wyznaniowa Żydowska).