Powrót

Wspólna deklaracja organizacji żydowskich przeciwko agresji i mowie nienawiści w życiu publicznym

Wciąż trudno nam uwierzyć, że Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, zmarł wskutek ciosów zadanych przez napastnika podczas 27. finału WOŚP. Człowiek, który stał się w Polsce jednym z symboli sprzeciwu wobec uprzedzeń rasowych i religijnych, padł ofiarą nienawiści. Był jednym z tych prezydentów miast, którzy zdecydowanie reagowali na przejawy dyskryminacji, wspierając jednocześnie szacunek dla różnorodności.

W polskim życiu politycznym i społecznym nienawiść staje się coraz bardziej widoczna i coraz powszechniej akceptowana. Obserwujemy to ze smutkiem i przerażeniem, tym bardziej, kiedy słowa nienawiści wzywają do przemocy lub w tę przemoc się przeradzają. Śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza to kolejny tragiczny sygnał ostrzegawczy, że w naszym społeczeństwie różnice światopoglądowe czy ideologiczne mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do aktów fizycznej przemocy. Nie zgadzamy się na to. Apelujemy do wszystkich, którzy sprawują w Polsce istotne funkcje polityczne, społeczne i religijne: nie dawajmy przyzwolenia słowom i czynom motywowanym nienawiścią. Musimy zmienić język debaty publicznej. Nie możemy stać się społeczeństwem, które akceptuje przemoc.

Rodzinie i współpracownikom Pana Prezydenta Pawła Adamowicza składamy wyrazy naj-głębszego współczucia i dziękujemy za to, co czynił, by Gdańsk – a wraz z nim cała Polska – były miejscem tolerancji, szacunku i otwartości.

 

American Jewish Committee Central Europe

Beit Polska

B’nai B’rith “Polin”

Fundacja Agencji Żydowskiej SOCHNUT

Fundacja Hillel Polska

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce

Fundacja Shalom

JCC Kraków

Makabi Warszawa

Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

Anna Bakuła – Przedstawicielka Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce

Marian Kalwary – Prezes Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Iga Kazimierczyk – Dyrektorka Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska – Przewodnicząca, Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu”

Michael Schudrich – Naczelny Rabin RP

Karolina Szykier – Koszucka – Członkini Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Piotr Wiślicki – Przewodniczący, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Stas Wojciechowicz – Rabin Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie