Powrót

Wydarzenia w Kaliszu w dniu 11.11.2021

Wspólne oświadczenie Stowarzyszenia i Muzeum POLIN.

Strona bibliofilskiego wydania statutu kaliskiego z 1928 roku, ilustrowanego przez pochodzącego z Łodzi malarza Artura Szyka (1894–1951). Kolekcja Muzeum POLIN

W dniu święta Niepodległości, 11 listopada na rynku w Kaliszu doszło do haniebnych scen antysemickiej nienawiści. Musimy z przykrością odnotować, że od lat państwo nie potrafi poradzić sobie ze środowiskami, które głoszą jawnie antysemickie hasła. Siłą rzeczy rozzuchwala je to do tego stopnia, że, tak jak w Kaliszu, mogą w biały dzień, nie tylko ohydnie szkalować mniejszości narodowe, ale wprost nawoływać do mordów. Skandaliczne jest, że dzieje się to w mieście, w którym ogłoszony został statut kaliski – symbol otwartej Polski, która przez kolejne stulecia była domem dla wielu pokoleń Żydów. Trzeba zauważyć, że podobne hasła już kiedyś padały. „Auschwitz nie spadło z nieba” mówił w zeszłym roku, podczas swojej pamiętnej przemowy, Marian Turski. Wydarzenia w Kaliszu nie są dziełem przypadku. Krok po kroku zbliżamy się do granicy, po przekroczeniu której wstrętne słowa zamieniają się w odrażające czyny.

Czekaliśmy kilka dni, by opadły emocje a państwo okazało swoją moc, korzystając z przysługujących mu instrumentów. To krzepiące, że autorytety, w tym polityczne i religijne, potępiły wydarzenia w Kaliszu, a organizatorzy wydarzenia zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Dziękujemy mieszkańcom Kalisza, którzy parę dni po wydarzeniach z Dnia Niepodległości zorganizowali marsz sprzeciwu wobec antysemityzmu i nietolerancji.

Wielka odpowiedzialność ciąży teraz na sprawujących władzę nad państwem i wymiarem sprawiedliwości. Wzywamy polskie władze do stanowczej i jednoznacznej walki z antysemityzmem i delegalizacji wszelkich faszyzujących organizacji, notorycznie łamiących prawo. Robimy to nie tylko jako polscy Żydzi, dumni ze swego pochodzenia i oddani polskim sprawom, ale przede wszystkim jako obywatele, by pokazać, że na wydarzenia z Kalisza nie ma miejsca w XXI-wiecznej Polsce. Chcemy wierzyć, że Rzeczpospolita jest dziś inna, dojrzała, świadoma przeszłości i roztropna.

Że jest naszym wspólnym dobrem i domem.

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Zygmunt Stępiński
Dyrektor
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN