Powrót

Wyniki drugiego konkursu grantowego 2020

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpatrzyła w dniu 13 października 2020 r. wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego ogłoszonego w dniu 21 lipca 2020 r.

Spośród 37 zgłoszonych projektów Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania 20 z nich na łączną kwotę 108.500 zł:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na projekt o nazwie „Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów” w kwocie: 1.150 zł.

2. Fundacja Mifgash na projekt o nazwie „Komiks edukacyjny o życiu i działalności Sary Szenirer” w kwocie: 6.000 zł.

3. Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie na projekt o nazwie „Śladami Żydów w Warcie” w kwocie: 5.000 zł.

4. Stowarzyszenie „Przede wszystkim Ziębice” na projekt o nazwie „Szlakiem Ziębickich Żydów” w kwocie: 5.000 zł.

5. Gmina Pszczyna na projekt o nazwie „Renowacja nagrobka Chilusa Mendelssohna” w kwocie: 3.000 zł.

6. Ośrodek Pamięć i Przyszłość na projekt o nazwie „Ludność żydowska w Jeleniej Górze po II wojnie światowej” w kwocie: 2.500 zł.

7. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na projekt o nazwie „Renowacja kufra rodziny Schwarz” w kwocie: 5.000 zł.

8. Komitet Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej w Tarnowie na projekt o nazwie „Oznakowanie sektorów cmentarza żydowskiego w Tarnowie” w kwocie: 3.000 zł.

9. Fundacja Kultury Zbliżenia na projekt o nazwie „IX festiwal kultury żydowskiej – zbliżenia” w kwocie: 7.000 zł.

10. ORION organizacja społeczna na projekt o nazwie „«Od będzińskiej piwnicy do Brodwayu» – o Esterze Rachel Kamińskiej” w kwocie: 3.350 zł.

11. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie na projekt o nazwie „Tablica upamiętniająca niezwykły los dzieci żydowskich, uciekinierów z getta warszawskiego” w kwocie: 5.000 zł.

12. Miasto Łańcut na projekt o nazwie „Renowacja cmentarza w Łańcucie” w kwocie: 10.000 zł.

13. Kulturalny Punkt zapalny na projekt o nazwie „Żydowski ślad w naszym mieście” w kwocie: 5.000 zł.

14. Europejski Instytut Kultury – fundacja na projekt o nazwie „Sefer Falenica – księga pamięci” w kwocie: 6.000 zł.

15. Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince na projekt o nazwie „Księga Imion Ofiar Obozu Zagłady w Treblince etap III” w kwocie: 7.000 zł.

16. Stowarzyszenie Poszukiwacze Historii “Wspólna pamięć” na projekt o nazwie „Zapomniane sąsiedztwo – Żydzi” w kwocie: 3.500 zł.

17. Stowarzyszenie “Stacja Muranów” na projekt o nazwie „Murabelka i inni – cykl wielopokoleniowych warsztatów przyrodniczo-twórczych” w kwocie: 5.000 zł.

18. Fundacja OPENHEIM na projekt o nazwie „Z sercem do historii…” w kwocie: 5.000 zł.

19. Fundacja EDM na projekt o nazwie „W Hederze i Szkole Powszechnej” w kwocie: 11.000 zł.

20. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów na projekt o nazwie „Upamiętnienie ofiar żydowskich” w kwocie: 10.000 zł.

Serdecznie gratulujemy dofinansowanym projektom. Liczymy, że jak najszybciej nagrodzone podmioty będą mogły przystąpić do realizacji zaplanowanych działań.