Powrót

Wyniki konkursu grantowego w ramach drugiego naboru w 2019 r.

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpatrzyła w dniu 4 października 2019 r. wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego ogłoszonego dnia 17 czerwca 2019 roku, i zdecydowała o przyznaniu dofinansowania:

 • Muzeum Regionalne w Pińczowie na projekt o nazwie: Wystawa “Historia społeczności żydowskiej w Pińczowie” w wysokości: 5000 zł;
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS” na projekt o nazwie: Przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie (Ukraina) Etap IV w wysokości: 4500 zł;
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych “Wektor” na projekt o nazwie: Razem na tej ziemi. Historia i kultura koluszkowskich Żydów w wysokości: 4000 zł;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach na projekt o nazwie: IV Tydzień Kultury Żydowskiej w wysokości: 4000 zł;
 • MI POLIN / Z POLSKI Fundacja na projekt o nazwie: Mezuzy – ślady obecności w wysokości: 5000 zł;
 • Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich na projekt o nazwie: Baza danych z inskrypcji nagrobków cmentarzy żydowskich w Gliwicach (stary cmentarz) i Żorach w wysokości: 3000 zł;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach na projekt o nazwie: Wydanie książki “Świece zgasiła wojna. Historia społeczności żydowskiej w Dobczycach” w wysokości: 5000 zł;
 • Fundacja NADAYE na projekt o nazwie: Lecznicze Rośliny Płaszowa – Alternatywny spacer edukacyjny po terenie byłego obozu KL Płaszów w wysokości: 3000 zł;
 • Międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz badań nad Sabiną Spielrein na projekt o nazwie: konferencja międzynarodowa “Sabina Spielrein i wczesne pionierki psychoanalizy” 2-4 kwietnia 2020, Warszawa w wysokości: 2800 zł;
 • Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie na projekt o nazwie: poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu w wysokości: 4000 zł;
 • Gmina Łabowa na projekt o nazwie: Ocalić od zapomnienia – remont cmentarza żydowskiego w Łabowej w wysokości: 5000 zł;
 • Fundacja Pasaże Pamięci na projekt o nazwie: Echa Holokaustu. Tłumaczenie, publikacja i edycja krytyczna wspomnień Miry Ryczke-Kimmelman w wysokości: 4000 zł;
 • Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego na projekt o nazwie: Starzy sąsiedzi. Warsztaty edukacyjne na temat dawnej żydowskiej społeczności w Skarżysku Kamiennej w wysokości: 3000 zł;
 • Fundacja TRES na projekt o nazwie: “Nie ma ich przy mnie, a przecież na krok mnie już nie odstąpią” – kamienie pamięci jako materialne upamiętnienie społeczności zbąszyńskich Żydów w wysokości: 6000 zł;
 • Gmina Komańcza na projekt o nazwie: Rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Woli Michowej istotnym czynnikiem ocalenia jego dziedzictwa w wysokości: 5000 zł;
 • Stowarzyszenie na rzecz ratowania cmentarza żydowskiego w Zabrzu “ZACHOR” na projekt o nazwie: Lekcja (nie) obecności. Dziedzictwo Żydów zabrzańskich w wysokości: 5000 zł;
 • Fundacja ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince na projekt o nazwie: Księga Imion Ofiar Obozu Zagłady w Treblince etap II w wysokości: 7000 zł;

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, z którymi będziemy się kontaktować w kolejnych dniach.Szczegółowe informacje na temat realizacji dotowanych projektów będą publikowane na naszej stronie internetowej.Kolejny konkurs grantowy zostanie ogłoszony w na początku 2020 r. Już dziś zachęcamy wszystkim do uczestniczenia w nim.

Czytaj więcej
Umieszczenie/Ekspozycja macew na cmentarzu żydowskim w Trzemesznie oraz oznakowanie i upamiętnienie cmentarza

Grant dla Fundacji „Kierunek Kultura” na realizację projektu przeniesienia macew na cmentarz w Trzemesznie

Punkty odniesienia. Współtworzenie drewnianych macew z lokalną społecznością

Grant dla Fundacji Zapomniane na projekt „Punkty odniesienia. Współtworzenie drewnianych macew z lokalną społecznością”

Pamięć miasta – spacer performatywny

Grant dla Fundacji Performa na realizację projektu „Pamięć miasta – spacer performatywny”