Powrót

Wyniki konkursu marzec 2020

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpatrzyła w dniu 26 marca 2020 r. wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego z dnia 24 stycznia 2020 roku. Spośród 34  zgłoszonych projektów Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania 22 z nich na łączną kwotę 99 500 zł:

 1. Fundacja Ari Ari otrzymała dofinansowanie w kwocie: 3 000 zł na projekt o nazwie: „Cmentarz żydowski w Skępem – inwentaryzacja i upamiętnienie”;
 2. Miasto Łańcut otrzymało dofinansowanie w kwocie: 4 500 zł na projekt o nazwie: „Renowacja cmentarza żydowskiego w Łańcucie”;
 3. Wydawnictwo EMG otrzymało dofinansowanie w kwocie: 3 000 zł na projekt o nazwie: „Publikacja książki Dariusza Konstatynowa pt. »Architektura i paragraf aryjski«”;
 4. Stowarzyszenie Krotochwile otrzymało dofinansowanie w kwocie: 4 500 zł na projekt o nazwie: „Ostatni Żyd. O Nathanie Mośkiewiczu”;
 5. Stowarzyszenie Living Space Theatre otrzymało dofinansowanie w kwocie: 5 000 zł na projekt o nazwie: „Realizacja interaktywnego spektaklu o historiach łódzkich Żydów”;
 6. Wydawnictwo Wielka Litera sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w kwocie: 3 000 zł na projekt o nazwie: „Wydanie książki Tomasza Żukowskiego pt. »Pod presją. Wykluczenie i narracje o Zagładzie w Polsce«”;
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga otrzymało dofinansowanie w kwocie: 5 000 zł na projekt o nazwie: „Festiwal Hipolita i Ludwiki”;
 8. Towarzystwo WIĘŹ otrzymało dofinansowanie w kwocie: 4 500 zł na projekt o nazwie: „Wydanie książki Krzysztofa Bielawskiego pt. »Zagłada cmentarzy żydowskich«;
 9. Fundacja Rodziny Popielów – Centrum otrzymała dofinansowanie w kwocie: 10 500 zł na projekt o nazwie: „Ludzie nie liczby – Czarny Dunajec”;
 10. Gmina Reńska Wieś otrzymała dofinansowanie na projekt w kwocie: 6 000 zł o nazwie: „Dębowa – ocalić od zapomnienia lokalną społeczność żydowską”;
 11. Fundacja PRO ARTE 2002 otrzymała dofinansowanie w kwocie: 2 000 zł na projekt o nazwie: „Śniadanie izraelskie w ramach XXII Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA”;
 12. Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej otrzymała w kwocie: 7 000 zł dofinansowanie na projekt o nazwie: „Wystawa: »Tałesy, kapoty, załóżki«”;
 13. Fundacja SHALOM otrzymała dofinansowanie na projekt w kwocie: 5 000 zł o nazwie: „18. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz”;
 14. Fundacja Zapomniane otrzymała dofinansowanie w kwocie: 5 500 zł na projekt o nazwie: „Upamiętnienie dwóch grobów zbiorowych ofiar Holokaustu – Szumowo”;
 15. Fundacja FUTURUM otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 500 zł na projekt o nazwie: „Co w nas zostało, żydowski sąsiedzie”;
 16. Instytucja kultury – Katowice Miasto Ogrodów otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 000 zł na projekt o nazwie: „120-lecie synagogi katowickiej”;
 17. Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 500 zł na projekt o nazwie: „18. warszawski festiwal filmów o tematyce żydowskiej”;
 18. Stowarzyszenie Miłośników Natury “Leśna Przystań” otrzymało dofinansowanie w kwocie: 2 000 zł na projekt o nazwie: „Wystawa upamiętniająca lokalną społeczność żydowską w Tuczynie”;
 19. Fundacja dla Filmu i Fotografii otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 000 zł na projekt o nazwie: „Tam stała synagoga. Opowieść o żydowskich Katowicach”;
 20. Kościół Baptystów otrzymał dofinansowanie na projekt o nazwie: „Obchody upamiętniające eksterminację obywateli Chełma żydowskiego pochodzenia” w kwocie: 5 000 zł;
 21. Fundacja Gszarim otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 000 zł na projekt o nazwie: „Tłumaczenie księgi pamięci Sokołowa Podlaskiego – etap 1”;
 22. Fundacja LOGTV Films Polska otrzymała dofinansowanie w kwocie: 3 000 zł na projekt o nazwie: „Realizacja artystycznego wydania Księgi Pamięci Tomaszowa Mazowieckiego”;

 

Serdecznie gratulujemy dofinansowanym projektom. Liczymy, że jak najszybciej nagrodzone podmioty będą mogły przystąpić do realizacji zaplanowanych działań.

Listę wszystkich projektów dofinansowanych przez Komisję Grantową w latach 2015-2019 można znaleźć tutaj:

http://szih.org.pl/projekty-grantowe-new/