Powrót

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów w konkursie Nagroda POLIN 2019!

W tym roku po raz piąty Muzeum POLIN wręczy Nagrodę POLIN. 3 grudnia trafi ona do osoby, organizacji lub instytucji aktywnie działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Zwycięzca otrzyma statuetkę – rzeźbę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową. Wysokość nagród pieniężnych dla laureata, wyróżnionych i nominowanych w konkursie wynosi 60 tysięcy złotych.

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. Jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatami Nagrody są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

– W całej Polsce jest wielu ludzi, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów. Poprzez Nagrodę POLIN chcemy wyrazić uznanie i wdzięczność za ich pracę. Zależy nam, by  pokazać, jak ważne i potrzebne jest to, co robią, bo to właśnie dzięki nim odradza się pamięć o historii polskich Żydów. To oni realnie przyczyniają się do wzajemnego szacunku i zrozumienia między Polakami i Żydami.  — mówi Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum i Przewodniczący Sądu Konkursowego Nagrody POLIN.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim laureata Nagrody POLIN wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele Muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, laureaci Nagrody POLIN z lat poprzednich oraz przedstawiciele innych organizacji. Do 20 września każdy może zgłosić swojego kandydata poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Ponadto kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienie. Nagroda POLIN to statuetka – rzeźba autorstwa Barbary Falender oraz nagroda finansowa.

Kapituła Konkursu Nagroda POLIN 2019 >>

Łączna wysokość nagród pieniężnych w tegorocznej edycji konkursu wynosi 60 tysięcy złotych. Ufundowali je Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Agata i Avi Ariav oraz anonimowy darczyńca.

Laureatów konkursu Nagroda POLIN 2019 poznamy 3 grudnia podczas uroczystej gali w Muzeum POLIN. Mecenasem Gali POLIN 2019 jest Jankilevitsch Foundation.