Powrót

Żegnamy Henryka Wujca

Z ogromnym smutkiem żegnamy Henryka Wujca

 

FOT. WIKIMEDIA COMMONS
FOT. WIKIMEDIA COMMONS

Z ogromnym smutkiem żegnamy Henryka Wujca.

Ten wnuk pańszczyźnianego chłopa całe swoje dorosłe życie poświęcił obronie praw człowieka. Jego stanowczy głos zawsze był słyszany, gdy pojawiały się uprzedzenia rasowe, ksenofobia, antysemityzm. Był z nami gdy tworzyliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich.

NIE ZAPOMNIMY!

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Marian Turski
Przewodniczący Rady Muzeum POLIN, Wiceprzewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Zygmunt Stępiński
Dyrektor Muzeum POLIN