Powrót

Żegnamy Janka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jana Jagielskiego, członka Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, wieloletniego pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego, wybitnego badacza dziedzictwa i historii polskich Żydów.

Jego wiedza, doświadczenie, życzliwość i przyjaźń stanowiła nasz bezcenny skarb, a Jan – dla nas Janek – był przewodnikiem po żydowskim świecie, a swoją pracą i zaangażowaniem przywracał go nam i przyszłym pokoleniom.

Jan Jagielski był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra geochemii i mineralogii. Przez trzydzieści lat był pracownikiem Instytutu Chemii Przemysłowej jako adiunkt naukowo-badawczy. Jednocześnie zajmował się poznawaniem zachowanych obiektów kultury materialnej Żydów Polskich. W 1981 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, a w 1994 roku został jego Przewodniczącym. W 1985 roku przystąpił do Stowarzyszenia ŻIH, od 1990 roku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. W 1991 roku rozpoczął pracę w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie nad utworzeniem w nim Działu Dokumentacji Zabytków.

Był autorem licznych artykułów o cmentarzach żydowskich, współautorem Katalogu Zachowanych Synagog w Polsce i Niezatartych śladów Getta Warszawskiego. W 1998 roku został odznaczony Dyplomem Ambasady Izraela za opiekę nad zabytkami kultury żydowskiej w Polsce. Był laureatem Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w 2005 roku, Nagrody im I. Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego w 2009 roku, Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” w 2015 roku oraz Nagrody specjalnej Konkursu Nagrody POLIN w 2016 roku.