Powrót

Życzenia 120 lat dla przyjaciela Stowarzyszenia i Znamienitego Darczyńcy Muzeum POLIN – Zygmunta Rolata

W imieniu Zarządu i całego zespołu Stowarzyszenia, życzymy Panu Rolatowi dużo zdrowia i sił. Dziękujemy za nieocenione zaufanie, wsparcie i przyjaźń, która jest dla nas wielki wyróżnieniem.

Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich, jeden z pierwszych i najważniejszych donatorów tej instytucji, członek Rady Muzeum i Współprzewodniczący American Friends of POLIN Museum.

Zygmunt Rolat to nowojorski biznesmen urodzony 1 lipca 1930 r. w Częstochowie. Filantrop, działacz na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenas wielu wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Jest jednocześnie Honorowym Przewodniczącym amerykańskiej organizacji Friends of the Cracow Jewish Culture Festival. Prezydent Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy, a także Przewodniczący American Friends of the Shalom Foundation. Od wielu lat wspiera Filharmonię Częstochowską – umożliwił m.in. organizację w 2009 r. koncertu znakomitego amerykańskiego skrzypka Joshuy Bella, był sponsorem 8. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana – innego wielkiego częstochowianina, którego jest wielkim admiratorem i który w 2012 r. został ogłoszony patronem Filharmonii. Wśród wielu innych działań na rzecz kultury wspomnieć należy również wsparcie udzielane Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej stracił matkę i starszego brata. W 1946 r. został wyzwolony z obozu pracy przymusowej HASAG, w 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Absolwent Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Nowojorskiego. Prezydent Oxford International Corporation – firmy zajmującej się eksportem z USA do Europy, na Bliski i Daleki Wschód, Australii i Afryki. Były Członek Rady Nadzorczej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie w Izraelu, członek Rady Instytutu Badań nad Holokaustem im. Davida S. Wymana, Rady Doradczej Fundacji Kościuszkowskiej i wielu innych. Jest dumny z tytułu Mecenasa Sztuki, który dostał od rodzinnej Częstochowy, Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 15 kwietnia 2008 r. oraz Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 24 września 2013 r. w Nowym Jorku.