Powrót

ŻIH

Żydowski Instytut Historyczny jest jedną z najważniejszych i najstarszych na świecie instytucji naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów polskich. Od ponad 70 lat gromadzi, dokumentuje i upowszechnia wiedzę o historii i dziedzictwie tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z Holokaustem i jego konsekwencjami. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest wszechstronne dbanie o spuściznę żydowską przechowywaną w jego archiwum – w tym nad zbiorami Stowarzyszenia ŻIH, których bardzo ważną częścią jest Podziemne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma.

Siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego jest historyczny budynek przy ul. Tłomackie 3/5. Gmach ten stanowi własność Stowarzyszenia i jest w ramach współpracy Stowarzyszenia ŻIH i Instytutu nieodpłatnie udostępniany Instytutowi. Przed drugą wojną światową stanowił część kompleksu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Mieściła się w nim Główna Biblioteka Judaistyczna i Instytut Nauk Judaistycznych. Również tutaj w czasie wojny odbywały się spotkania grupy Oneg Szabat [hebr. radość soboty] i pracował Emanuel Ringelblum. Budynek przetrwał zniszczenie Wielkiej Synagogi, ale na podłodze w holu głównym do dzisiaj widnieją ślady ognia, przypominające o likwidacji warszawskiego getta.

We wrześniu 2017 roku Instytut i Stowarzyszenie ŻIH wspólnie powołali wieloletni Program Oneg Szabat, którego celem jest udostępnienie dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy, upowszechnienie wiedzy o ich znaczeniu oraz upamiętnienie Emanuela Ringelbluma i członków grupy Oneg Szabat.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i pracy nad Programem Oneg Szabat w listopadzie 2017 roku została otwarta wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”, poświęcona Archiwum Ringelbluma i grupie Oneg Szabat, oraz zrewitalizowana przestrzeń historyczna budynku. Wszystkie dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy zostały zdigitalizowane i udostępnione na portalu Delet.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.