Powrót

“Dziennik z getta łódźkiego” Rywki Lipszyc laureatem Nagrody Historycznej tygodnika POLITYKA

Dziennik Rywki Lipszyc laureatem Nagrody Historycznej POLITYKI

8 maja tygodnik POLITYKA przyznał po raz kolejny Nagrody Historyczne POLITYKI. Jest to najstarsza nagroda w Polsce, przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii naszego kraju. Po raz pierwszy została przyznana w 1959 roku.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody trzem książkom, w trzech różnych kategoriach. Za najlepszą publikację w kategorii pamiętniki i wspomnienia uznano „Dziennik z getta łódzkiego” Rywki Lipszyc, w opracowaniu Ewy Wiatr. Pamiętnik napisany przez młodą dziewczynkę jest jednym z najbardziej wyjątkowych dokumentów opisujących Zagładę. Zawiera on zarówno opisy życia prowadzonego w getcie jak i osobiste przemyślenia na temat sytuacji życiowej autorki. Los tego rękopisu jest niezwykły. Znalazła go w popiołach obozu Auschwitz w dniu wyzwolenia lekarka rosyjska pochodzenia polskiego. Uznała, że może to być ważny dokument i ocaliła go od zniszczenia. Przez lata przeleżał w jej rzeczach. Ostatecznie, wraz z jej wnuczką trafił do USA, gdzie został wydany po angielsku. W 2017 roku ukazało się wydanie polskie, z doskonałymi przypisami Ewy Wiatr – wybitnej znawczyni getta łódzkiego.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wsparło finansowo tą publikację, dzięki środkom przekazanym przez Fundację KORET, oraz bezpośredniemu zaangażowaniu Prezydent tej fundacji, dr Anity Friedman. Partnerem polskiego wydania jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wydawcą książki jest Wydawnictwo Austeria.

Laureatami pozostałych kategorii są: Jerzy Kochanowski, w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych za „Rewolucję międzypaździernikową. Polska 1956-57” oraz Paweł Brykczyński, którego książka „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” została uznana za najlepszy debiut.

Przewodniczącym Jury Nagród Historycznych POLITYKI jest Marian Turski, Wice-przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W skład jury wchodza także: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, prof. Wiesław Władyka i dr hab. Marcin Zaremba.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania artykułu Mariana Turskiego, w którym uzasadnia wybór dzienników Rywki Lipszyc. Artykuł dostępny jest w całości na stronie POLITYKI: HTTPS://WWW.POLITYKA.PL/TYGODNIKPOLITYKA/HISTORIA/1747512,1,LAUREACI-NAGROD-HISTORYCZNYCH-POLITYKI-2018.READ

zdjęcie: Leszek Zych/Polityka

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | 22-26 sierpnia | Kazimierz Dolny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską odbędzie się między 22 a 26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym