Powrót
Członkini Zarządu

Dr hab. Jolanta Żyndul

jzyndul@szih.org.pl

Historyczka specjalizująca się w historii Żydów w XIX i XX wieku.
W latach 1991-2013 pracowała w Centrum Badania i Nauczania Dziejów
i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Uniwersytetu Warszawskiego (od 2001 roku jako kierownik Centrum Anielewicza)
i uczyła tam historii Żydów polskich w XIX i XX wieku. Obroniła doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku
i habilitację w 2013 roku. W latach 2014-2016 pracowała w Muzeum Historii Żydów Polskich, od 2016 roku – w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wykładała na Uniwersytecie Notre Dame (USA, 2004-
-2005) oraz na Uniwersytecie w Poczdamie (Niemcy, 2014). Laureatka Nagrody im. Hirszowiczów za 2013 rok.

Najważniejsze publikacje:

„Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937”, Warszawa 1994.
„Na pograniczu dwóch światów”, Apolinary Hartglas, red. J. Żyndul, Warszawa 1996.
„Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku”, Warszawa 2000.
„Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie, i po Zagładzie”, Warszawa 2004 [współautorstwo: B. Engelking, F. Tych, A. Żbikowski; tłum. japońskie 2006; tłum. angielskie 2008; wydanie II 2008].
„Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, Warszawa 2011.