Powrót
Członek Komisji Grantowej

Michał Majewski

mmajewski@szih.org.pl

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w historii i kulturze Żydów w Polsce.

Od 2006 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dialogu międzykulturowego. Od 2007 r. związany z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W latach 2009–2013 był kuratorem galerii „Na żydowskiej ulicy” (1918 – 1939) wystawy stałej Muzeum. W latach 2013 – 2018 był kierownikiem Sekcji Informacji Historycznej Działu Upowszechniania, odpowiedzialnym za działalność Centrum Informacji Historycznej. Autor wielu publikacji dotyczących kultury i historii Żydów w Polsce. Członek Zarządu międzynarodowego towarzystwa genealogii żydowskiej – Gesher Galicia odpowiedzialny za projekt indeksacji dokumentacji dot. ofiar Zagłady z obszaru Galicji. Od lutego 2018 r. jako Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia odpowiada za jego bieżącą działalność i sprawy finansowo-administracyjne.