Powrót

Marian Turski przewodniczącym Rady Muzeum POLIN

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołana Rada Muzeum POLIN wybrała przewodniczącego. Został nim ponownie Marian Turski. Wyłoniono także zastępców: Aldonę Machnowską-Górę, wiceprezydentkę Miasta st. Warszawy oraz Artura Hofmana, prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Marian Turski będzie przewodził Radzie POLIN w kolejnej kadencji 2022-2026. Sprawuje tę funkcję od początku istnienia Muzeum.

W skład Rady Muzeum POLIN wchodzą przedstawiciele trzech Założycieli Muzeum, tj. Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta st. Warszawy:

 1. Artur Hofman
 2. Ronald S. Lauder
 3. Aldona Machnowska-Góra
 4. Ewa Malinowska-Grupińska
 5. prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 6. Shana Penn
 7. Zygmunt Rolat
 8. prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 9. Ryszard Schnepf
 10. dr Jarosław Sellin
 11. Albert Stankowski
 12. dr Mateusz Szpytma
 13. Marian Turski
 14. Bronisław Wildstein
 15. Piotr Wiślicki

Rada Muzeum jest kolektywem skupiającym różne środowiska zaangażowane w działalność Muzeum. Zadaniem Rady jest ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. W jej skład – obok praktyków różnych dziedzin – wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej. Decyzją Założycieli Muzeum to właśnie Rada akceptuje ostateczny kształt wystawy stałej.

Czytaj więcej
Marian Turski ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Muzeum POLIN

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia przez kolejne 5 lat będzie przewodniczył nowej Radzie Muzeum POLIN.

Wywiad z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia ŻIH, Marianem Turskim

Wywiad z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Marianem Turskim w amerykańskim magazynie “Tablet”

Nowa wystawa czasowa w Muzeum – „Obcy w domu. Wokół Marca '68”

Najnowsza wystawa Muzeum POLIN opowiada o losach ludzi postawionych przed koniecznością decyzji: zostać w kraju czy wyjechać.