Powrót

Partnerzy

Taube Philanthropies Taube Philanthropies

Taube Philanthropies wspiera programy w San Francisco i okolicach, w Polsce oraz Izraelu. Swoje działania skupia na kwestiach związanych
z edukacją, stypendiami, odnową
i ochroną kultury żydowskiej, budowaniem instytucji i społeczności oraz inicjatywami mającymi za zadanie ochronę wartości amerykańskich. Twórcą fundacji jest Tad Taube – Darczyńca Założyciel Muzeum POLIN. Taube Philanthropies wspiera projekty Muzeum POLIN oraz działalność Stowarzyszenia.

American Friends of POLIN Museum of the History of Polish Jews American Friends of POLIN Museum of the History of Polish Jews

The American Friends of POLIN Museum jest amerykańską organizacją non profit
z Nowego Jorku. Jej misją jest wsparcie inicjatyw zachowujących
i promujących dziedzictwo polskich Żydów oraz budowa mostów pomiędzy ludźmi, epokami
i miejscami. Prezydentem AFoPM jest Andrzej Rojek, Współprzewodniczącymi są Zygmunt Rolat i Wiktor Markowicz – Darczyńcy Założyciele Muzeum POLIN. Organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem
i wspiera różne projekty realizowane przez Muzeum POLIN.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego jest, wraz z siostrzaną Jan Karski Educational Foundation, bezpośrednią kontynuatorką Jan Karski US Centennial Campaign, która doprowadziła do pośmiertnego odznaczenia Jana Karskiego amerykańskim Medalem Wolności przez Prezydenta Baracka Obamę
w maju 2012 roku. Misją Fundacji jest ukazanie współczesnego wymiaru spuścizny Karskiego: potrzeby najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka
i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości.

March of the Living International March of the Living International

Marsz Żywych jest corocznym programem gromadzącym osoby
z całego świata, które w Polsce i Izraelu uczą się historii Zagłady, aby lepiej poznać przyczyny uprzedzeń, braku tolerancji i nienawiści. Od czasów pierwszego Marszu Żywych, który odbył się w 1988 roku, ponad 220 tysięcy uczestników z 52 krajów przeszło 3-kilometrową trasę prowadzącą z Oświęcimia do Brzezinki. Każdego roku w Yom Hashoah (Dzień Pamięci
o Holokauście) uczestnicy marszu oddają hołd wszystkim ofiarom Zagłady.

UJA Federation of Greater Toronto UJA Federation of Greater Toronto

Misją Federacji UJA jest zachowanie
i wzmocnienie jakości życia żydowskiego w Toronto i jego okolicach, Kanadzie, Izraelu oraz pozostałych częściach świata poprzez działalność filantropijną, wolontariat
i profesjonalne przywództwo. Rok do roku kampanie UJA gromadzą ok. 60 milionów dolarów. Dzięki tym funduszom organizacja dba
o najbardziej potrzebujących, buduje
i wzmacnia żydowską tożsamość
i edukację, inwestuje w Izraelu i za granicą, promuje działalność na rzecz kwestii żydowskich i izraelskich, jednocześnie tworząc infrastrukturę
w rejonie Toronto, która służy całej społeczności lokalnej.

YIVO Institute for Jewish Research YIVO Institute for Jewish Research

Organizacja założona w 1925 roku
w Wilnie (ówcześnie Polska), która zajmuje się zachowaniem, studiowaniem i szerzeniem wiedzy na temat historii kultury żydowskiej
z Europy Wschodniej, Rosji i Niemiec,
a także ortografią, leksykografią
i innymi naukami związanymi z językiem jidysz. II wojna światowa oraz Zagłada zmusiły YIVO do przeniesienia w 1940 roku swojej siedziby do Nowego Jorku w 1940 roku. Obecnie zbiory instytutu są głównym źródłem wiedzy na temat historii wschodnioeuropejskich Żydów i zapisem życia milionów osób, które zginęły w czasie Zagłady. YIVO prezentuje zgromadzoną dokumentację szerszej publiczności poprzez liczne programy, takie jak wykłady, koncerty, wystawy, kursy dla dorosłych i programy w języku jidysz, a także książki, publikacje naukowe oraz staże naukowe.

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k. od 2012 roku świadczy bieżące usługi doradztwa prawnego, w tym m.in. wspierała realizację projektu wystawy stałej w Muzeum POLIN, m.in. poprzez kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa polskiego (w szczególności prawa autorskiego) oraz w razie potrzeby prawa stanu Nowy Jork.
Kancelaria przygotowała między innymi memorandum obejmujące problematykę archiwaliów, ich udostępniania oraz konserwacji.
Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną działalności Stowarzyszenia.

JCC Kraków JCC Kraków

Organizacja posiada program dopasowany do zróżnicowanej, wielopokoleniowej społeczności Krakowa. Możliwość dołączenia do różnorodnych klubów (studencki, seniora) oraz wspólne obchodzenie świąt (łącznie z cotygodniowymi kolacjami szabatowymi) pomagają członkom społeczności lepiej się poznać. Na co dzień w Centrum prowadzone są warsztaty i kursy języków obcych. JCC współpracuje
z Festiwalem Kultury Żydowskiej, Żydowskim Muzeum Galicja i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Celem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Organizacja działa na terenach, które ze względu na odległość są trudno dostępne dla gmin żydowskich. Jej obszar działania to około dwie trzecie powierzchni Polski. Fundacja zajmuje się restytucją mienia dawnych Gmin Żydowskich – synagog, cmentarzy oraz innych obiektów o charakterze religijnym, edukacyjnym, charytatywnym i społecznym.

Forum Darczyńców Forum Darczyńców

Forum Darczyńców to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji, które przyznają dotacje na cele społecznie użyteczne. Organizacja zrzesza fundacje i stowarzyszenia działające w takich obszarach: nauka i edukacja, pomoc społeczna, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa. Forum powstało by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechnić dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Ponadto, stara się budować społeczną wiarygodność instytucji, zajmujących się taką działalnością.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce działa od 1950 roku
i jest największą organizacją żydowską w kraju. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, obchodów rocznic, wystaw sztuki żydowskiej, konferencji i wykładów, kursów języka jidysz oraz letnich kolonii dla młodzieży. W siedzibie organizacji mieści się biblioteka, w której znajduje się bogaty księgozbiór w języku polskim i jidysz. Ponadto organizacja wydaje dwujęzyczny miesięcznik społeczno-kulturalny „Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort”, po polsku i w jidysz.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych po II Wojnie Światowej Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych po II Wojnie Światowej

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna i obrona interesów żydowskich kombatantów i ofiar Zagłady oraz troska o zachowanie pamięci o zbrojnym czynie żydowskim i walce o wolność. Organizacja zajmuje się również walką z dyskryminacją, ksenofobią
i antysemityzmem. Członkami Stowarzyszenia są byli członkowie formacji wojskowych, byli więźniowie gett i obozów, osoby, które przeżyły Zagładę w ukryciu oraz ci, którzy zostali zesłani lub uciekli do ZSRR.