Powrót

Fotobiografia prof. Mojżesza Schorra

Grant na dofinansowanie publikacji albumu o roboczym tytule „Fotobiografia prof. Mojżesza Schorra”.

Ta 200-stronnicowa publikacja – głównie przy pomocy materiałów ikonograficznych – przedstawia życie i działalność wybitnego polskiego Żyda, prof. Mojżesza Schorra. Współautorem publikacji jest Maciej Sadowski, wybitny polski grafik, autor i pomysłodawca prezentacji metodą fotobiografii. Publikacja opatrzona będzie wypowiedziami Mojżesza Schorra odnoszącymi się do różnych aspektów jego działalności wpisanych w kontekst historyczny. Materiały źródłowe zostały pozyskane głównie z archiwum rodziny Schorra (Izrael, USA) oraz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Miasta Przemyśla, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Biblioteki Narodowej, Archiwum Senatu Rzeczypospolitej i innych. Publikacja wydawana jest z myślą
o popularyzacji postaci Profesora, znakomitej postaci polskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego Polski okresu międzywojennego, ale także jako prekursora wartości realizowanych przez współczesną społeczność żydowską, w tym przez Stowarzyszenie ŻIH. Wydanie będzie dwujęzyczne, polsko-angielskie.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych