Powrót

Sanatorium w Miedzeszynie

Grant dla Europejskiego Instytutu Kultury na projekt: „Tablica upamiętniająca sanatorium im. W. Medema
w Miedzeszynie”.

W 2016 roku przypada 90 rocznica powstania sanatorium dziecięcego im. W. Medema w Miedzeszynie. Placówka była znana w kraju
i za granicą jako bardzo nowatorska ze względu na prowadzony w niej innowacyjny program wychowawczy i edukacyjny. Nadanie przebywającym w sanatorium dzieciom swego rodzaju autonomii, zachęcanie ich do wspólnego działania na rzecz innych, edukacji przyrodniczej i kulturalnej, to wszystko stanowiło novum. Sanatorium było przeznaczone dla dzieci narodowości żydowskiej, ale przyjmowane były również dzieci narodowości polskiej, co miało duży wpływ na kształtowanie dobrych kontaktów polsko-żydowskich. Ta wyjątkowa „republika dziecięca” funkcjonowała 16 lat, otaczając opieką w sumie blisko 10 000 dzieci z całej Polski, i tragicznie zakończyła swą działalność w 1942 roku wraz z likwidacją falenickiego getta. Nie zachowały się zabudowania sanatorium (jedno zmodernizowane), które stały na rozległym terenie przy obecnej ul. Lokalnej 51. Znacząca część tego terenu jest niezabudowanym nieużytkiem, porośniętym krzewami itp.

Od lat wiele osób myślało o potrzebie upamiętnienia tego miejsca. I tak powstał projekt pt. „GAN EDEN-RAJ? Sanatorium im. Medema
w Miedzeszynie”, mający na celu upamiętnienie idei, ludzi – opiekunów, lekarzy i dzieci – oraz miejsca, znaczących dla historii nie tylko województwa mazowieckiego i Warszawy, ale i kraju, a także dla rodzin osób kiedyś w nim przebywających. W ramach tego projektu tworzymy tablicę pamiątkową, która umieszczona zostanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 216 sąsiadującej z terenem, na którym znajdowało się sanatorium. Uroczyste odsłonięcie planowane jest na początek czerwca 2016 roku.

Tekst i zdjęcia: Fundacja Europejski Instytut Kultury

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5000 złotych