Powrót

Tłumaczenie księgi pamięci

Grant dla Fundacji Gszarim na realizację projektu: „Tłumaczenie Księgi Pamięci Sokołowa Podlaskiego”.

Projekt polega na tłumaczeniu z języka jidysz na język polski fragmentów Księgi Pamięci napisanej przez Pareca Granatsztajna, ur. 7 marca 1907 r. w Sokołowie Podlaskim, w pobożnej rodzinie żydowskiej. Od wczesnej młodości Granatsztajn angażował się w działania ruchów syjonistycznych. Przez kilka lat uczył się rolnictwa w kibucu w Wilnie, którego celem było przygotowanie młodzieży do życia w Palestynie.
W 1939 r. wyemigrował z Polski do Boliwii, gdzie na życie zarabiał handlem. Pod koniec tego roku zamieszkał w Argentynie, udzielając się
w Syjonistycznej Partii Pracy, Kongresie Kultury Żydowskiej oraz YIVO. W 1950 r. zrobił aliję, czyli wyjechał do Izraela. Początkowo pracował
w fabryce wyrobów metalowych. Później związał się z lokalną prasą. Do gazet pisywał jeszcze w Polsce. Od 1930 r. współpracował z pismem „Frajhajt” w Warszawie. Jego artykuły ukazywały się w pismach
w Buenos Aires i Tel Awiwie. Wydał tez kilka książek: “Moje zniszczone miasto Sokołów” (Buenos Aires, 1946), „Mensz fun nechtn” (Tel Awiw, 1959), „Ansze etmol” (Tel Awiw, 1983).

Przedmiotem tłumaczenia są fragmenty książki „Moje zniszczone miasto Sokołów”, wydanej pierwotnie w Buenos Aires w 1946 r. Została ona spisana w języku jidysz, który dziś nie jest używany w Sokołowie, zwłaszcza że nie istnieje tutejsza społeczność żydowska. Dlatego język polski przekładu pozwoli poznać tę historię  już niemal zapomnianą
 współczesnym mieszkańcom miejscowości.

Rezultatem projektu będzie pełna strona internetowa, na której zamieścimy Księgę Pamięci Sokołowa Podlaskiego przetłumaczoną z języka jidysz na język polski. Ponieważ będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez żadnych opłat, będzie mogła ona służyć nauczycielom w Sokołowie Podlaskim jako źródło do prowadzenia lekcji historii, krzewienia patriotyzmu, poznawania lokalnej ojczyzny, wychowania w duchu troski o lokalną społeczność. Na jej podstawie można tworzyć scenariusze warsztatów dla uczniów i lekcje
z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Materiał może służyć wszystkim mieszkańcom miasta, którzy do tej pory  ze względu na barierę językową  nie mogli poznać tej części swojej historii. Kształtuje w ten sposób postawy szacunku, tolerancji, walczy ze stereotypami i promuje wielokulturowość.

Tekst i okładka: Fundacja Gszarim

Tekst tłumaczenia książki Pereca Granatsztejna „Sokołów  moje zniszczone miasteczko” zamieszczony został na stronie: www.sokolow.jewish.pl.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 8.200 złotych